Welkom

Ouders vertrouwen hun dierbaarste ‘bezit’ toe aan professionele leidsters ! Dit vertrouwen dat ouders stellen mag niet beschaamd worden. Ouders moeten de zekerheid hebben dat hun kind, als ze niet aanwezig zijn, in een geborgen en veilige omgeving met liefde en zorg door de leidsters wordt opgevangen. De kinderen moeten zich op kindercentrum kiekeboe thuis voelen en moeten vanuit een veilige omgeving de wereld om hen heen kunnen verkennen en leren omgaan met andere kinderen. Het creëren van een veilige en geborgen omgeving is een samenspel tussen leidsters, kinderen en de ruimte waarin ze zich bevinden. Vaste leidsters in een groep, die zorgen voor een grote mate van continuïteit is een belangrijke factor. Een veilige kindvriendelijke ruimte met voldoende uitdaging voor kinderen draagt mede zorg voor een ongehinderde ontwikkeling van de kinderen. Het pedagogisch beleidsplan geef de visie op de ontwikkeling van het kind en op opvoeding van kinderen, het geeft richtlijnen en werkwijzen weer over hoe een veilige en geborgen situatie voor kinderen, waarbinnen ze zich kunnen ontwikkelen, gewaarborgd kan worden. Het plan dient echter ook om regelmatig na te denken over de wijze waarop we omgaan met kinderen binnen het kinderdagverblijf. Kwaliteit staat binnen ons kinderdagverblijf hoog in het vaandel !

facebook