klachten

Het is altijd mogelijk dat een ouder niet tevreden is over onze dienstverlening. Dat horen wij graag omdat het voor ons waardevolle informatie is om onze dienstverlening te verbeteren. Klachten kunnen besproken worden met de betrokken medewerker. Vaak leidt een open gesprek al tot een passende oplossing. Als dit niet leidt tot een oplossing of de ouder wilt de klacht niet met de betrokken medewerker bespreken dan kan de ouder de klacht ook bespreken met de eigenaresse van kindercentrum Kiekeboe. De interne klachtenregeling is dan van toepassing.

Als de afhandeling van de klacht door kindercentrum Kiekeboe geen bevredigende oplossing of uitkomst biedt, kan de ouder contact opnemen met de Geschillencommissie kinderopvang