Landelijk register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan de gegevens van alle kinderopvangcentra en buitenschoolse opvangcentra die aan de wettelijke eisen voldoen.

Sinds 1 januari 2011 hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als hun kinderopvangorganisatie, gastouderbureau en gastouder staan geregistreerd in het LRK.

Het Kindercentrum Kiekeboe is gekwalificeerd en gecertificeerd en daarmee opgenomen in het landelijk register kinderopvang (LRK).

Via onderstaande linken vindt u de GGD rapporten van onze vestiging:

GGD Inspectierapport kinderdagverblijf Kiekeboe
GGD Inspectierapport Buitenschoolse opvang BSO de bengels (Delft)
GGD Inspectierapport Buitenschoolse opvang BSO de Margriet (Rotterdam)

Mocht u voor nu meer informatie willen hebben dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de locatie of op de website van de GGD.