Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe wij met de kinderen omgaan bij Kiekeboe. In elke fase van zijn of haar ontwikkeling heeft uw kind andere behoeften en interesses en leert uw kind nieuwe dingen. Wij stimuleren kinderen in hun ontwikkeling.

Klik hier voor het Pedagogisch Beleidsplan kdv Kiekeboe

Klik hier voor het Pedagogisch Beleidsplan BSO de bengels